Teampraktijk voor MondZorg

 

   
 

 

IHR full certified hypnotherapist.jpg

 

krt.gif

 

 

 

 

 

 
Home > Gang van zaken > Voorwaarde

Voorwaarde

Ik heb als uitgangspunt een optimale zorg te verlenen.
Dat is ook de reden dat patiënten bewust kiezen om bij mij patiënt te zijn.
Deze zorg kenmerkt zich door goede consultatie, diagnostiek, voorlichting en tandheelkundige zorg met goede nazorg en een goede opvang buiten reguliere tijden.

Van u wordt verwacht dat u verantwoordelijk omgaat met uw gebit of het gebit van degene waarvoor u zorgt.
Het is belangrijk dat u regelmatig (met degene waarvoor u zorgt) voor controle komt, een goede mondhygiëne nastreeft en behandelingen laat uitvoeren die minimaal noodzakelijk zijn om het gebit gezond te houden.
Geïnteresseerdheid in het gebit en de behoefte om de mond gezond te houden zijn voorwaarden om bij mij patiënt te zijn.
Alleen dan kunnen we samen de zorg die wij voorstaan verlenen.

Wanneer u langere tijd mij niet bezoekt, de minimaal noodzakelijk behandelingen
niet laat uitvoeren of niet geïnteresseerd bent om goede mondhygiëne uit te voeren
dan zal ik met u daarover een gesprek hebben.
Het resultaat van dat gesprek kan zijn dat ik u zal verzoeken een andere tandarts te zoeken
die beter bij uw zorgvraag past.

Hetzelfde geldt voor het vergeten van een afspraak.
Het komt bij iedereen wel eens voor dat een afspraak vergeten wordt.
Maar komt dit meer dan eens voor dan is het de vraag of de behandeling bij mij wel op waarde geschat wordt.
Daarnaast is het een kwestie van wederzijds respect dat we zorgvuldig met elkaars tijd omgaan.

Patiënten die zonder reden langere tijd niet zijn geweest of die meerdere keren hun afspraak niet nagekomen zijn worden om bovenstaande redenen uitgeschreven.
Dit natuurlijk pas nadat ik u hier op gewezen hebben.

Voor patiënten met een prothese op implantaten geldt dat, bij het niet minimaal
jaarlijks voor controle komen, de garantie vervalt.
Voor de duidelijkheid wi ik u erop wijzen dat een controle bij een tandprotheticus geen vervanging is voor de controle bij een tandarts of mondhygieniste, omdat deze niet in staat is het functioneren van de implantaten te controleren.

Graag ga ik met u een respectvolle "mond" gezonde relatie aan.
Martin Craanen. 

 

 

 

Google+