Teampraktijk voor MondZorg

 

   
 

 

IHR full certified hypnotherapist.jpg

 

krt.gif

 

 

 

 

 

 
Home > Gang van zaken > Klachten

Klachten

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u.
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, vraag ons dan om een verhelderend gesprek.
U heeft daar dan alle tijd en ruimte om uw verhaal te doen.
En wij kunnen daar dan op reageren en u dan eventueel uitleggen waarom wij 
iets op een bepaalde manier deden.
We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. 

Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).
Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT.

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT Klachtenservice.
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is er de KNMT Klachtenservice. Deze voorziet in een Klachten- en Geschillenregeling waaronder de Geschilleninstantie Mondzorg, een Klachtenfunctionaris en een Onafhankelijke Deskundige.

Meestal is het voor alle partijen beter om samen een oplossing te vinden voordat we een klachtentraject ingaan.
Wij zullen ons hiervoor dan ook inspannen.

 

Google+